گالری چندرسانه ای

دوره آموزشی هنر خوب زندگی کردن
نمونه موشن گرافی
دوره آموزشی هنر خوب زندگی کردن
اجرای دوره آموزشی با مجری و پرده سبز
دوره آموزشی پدافند غیرعامل
دوره آموزشی هوش هیجانی
دوره آموزشی هنر خوب زندگی کردن
دوره آموزشی آتش نشان داوطلب
دوره آموزشی شب قدر
تولید محتوای تعاملی دوره آتش نشان داوطلب یک
تولید محتوای تعاملی دوره آموزشی مدیریت بحران جامعه محور
تولید محتوای تعاملی دانشگاه رضوی
تولید محتوای تعاملی دوره روان خوانی قرآن کریم
نمونه تولید محتوای تعاملی به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
نمای نزدیک لوح تقدیر نمایشگاه به گروه آموزش مجازی بیان نو
لوح تقدیر نمایشگاهلوح تقدیر نمایشگاه
دریافت لوح تقدیر حضور در نمایشگاه به آقای شریف آبادی از جناب آقای دکتر آل شیخ معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد
جذابیت محصول برای مشتریجذابیت محصول برای مشتری
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد
غرفه بیان نو نماینده پارک علم وفناوریغرفه بیان نو نماینده پارک علم وفناوری
حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد
معرفی محصول به مشتری توسط غرفه دارمعرفی محصول به مشتری توسط غرفه دار

حضور گروه آموزش مجازی بیان نو در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند. نمایشگاه بین المللی مشهد

تولید محتوای آشنایی دانشجویان بدوالورود به دانشگاه به سفارش دانشگاه فردوسی مشهد.
نمونه تولید محتوای دوره مهارت های فردی به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد تولید شده است
نمونه تولید محتوای دوره همسرگزینی به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد تولید شده است
نمونه تولید محتوای دوره انقلاب اسلامی به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد تولید شده است
نمونه تولید محتوای دوره آلودگی هوا به سفارش معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد تولید شده است