برای انتخاب آموزشگاه مجازی مناسب خود آشنایی با معیارهای زیر لازم است:
حجم مورد نیاز: مقدار فضایی هست که از سرورهای بیان نو در اختیار شما قرار میگیرد تا بتوانید محتواهای سایت خود رو بارگزاری کنید. این معیار براساس گیگ اندازه گیری می شود. تعداد دوره قابل تعریف: باتوجه به حجم انتخاب شده، تعداد دوره های مجازی قابل تعریف نیز محدود می شود لذا برآورد می شود هر یک گیگ فضای دریافتی معادل تعریف دو دوره آموزشی (حداکثر 16 ساعت فیلم ضبط شده) می باشد. تعداد کاربران در هر دوره:هر کاربری از سایت شما که در یک دوره آموزشی ثبت نام کند "یک نفر دوره" محاسبه می شود. به عنوان مثال شما اگر تعداد کاربران را 100 انتخاب کنید یعنی در هر دوره آموزشی که در سامانه تعریف میکنید امکان ثبت نام تا سقف 100 نفر وجود دارد.
100,500
تومان
30 روز
بسته شخصی

بسته شخصی شامل امکانات: 1 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 20 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
136,000
تومان
30 روز
بسته مربی

بسته مربی شامل امکانات: 2 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 50 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
171,500
تومان
30 روز
بسته استاد

بسته استاد شامل امکانات: 3 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 80 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
197,000
تومان
30 روز
بسته آموزشکده

بسته آموزشکده شامل امکانات: 4 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 100 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
302,500
تومان
30 روز
بسته آموزشگاه

بسته آموزشگاه شامل امکانات: 5 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 200 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
408,000
تومان
30 روز
بسته دانش سرا

بسته دانش سرا شامل امکانات: 6 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 300 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
513,500
تومان
30 روز
بسته موسسه

بسته موسسه شامل امکانات: 7 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 400 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
819,000
تومان
30 روز
بسته دانشکده

بسته دانشکده شامل امکانات: 8 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 700 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
1,130,000
تومان
30 روز
بسته دانشگاه

بسته دانشگاه شامل امکانات: 10 گیگ فضای اینترنتی، تعریف نامحدود دوره آموزشی و 1000 فراگیر در کل سامانه میباشد

خرید پکیج
به ازای خرید هر کدام از پکیج های سامانه آموزش مجازی، یک دامنه رایگان آی آر برای سایت شما ثبت می گردد.
نکته: توجه داشته باشید که دامنه های ثبت شده شما در فیلد زیر آزاد باشد وقبلا توسط شخص یا شرکتی خریداری نشده باشد. شما می توانید از طریق آدرس http://irnic.ir آزاد بودن دامنه خود را بررسی نمایید. نکته: دامنه حتما باید با www. وارد شود
جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند کاربر همزمان، اعتبار زمانی و ویدیو همزمان تعاریف زیر را مطالعه فرمایید:
کاربر همزمان: یعنی تعداد افرادی که می توانند به طور همزمان در یک کلاس آنلاین حضور داشته باشند. اعتبار زمانی: مدت ساعتی است که شما می توانید در بازه یک ماهه استفاده کنید. به عنوان مثال اگر اعتبار زمانی شما 5 ساعت در ماه باشد و شما پلن سه ماهه خریداری کرده باشید یعنی امکان استفاده کلاس آنلاین تا 15 ساعت در بازه زمانی سه ماه دارید. ویدیو همزمان: یعنی تعداد کاربرانی که می توانند به طور همزمان تصویر وب کم خود را به اشتراک بگذارند.
79,570
تومان
30 روز
سرویس 10 کاربره

 • 10 کاربر همزمان
 • 2 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
98,100
تومان
30 روز
سرویس 20 کاربره

 • 20 کاربر همزمان
 • 2 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
125,350
تومان
30 روز
سرویس 20 کاربره

 • 20 کاربر همزمان
 • 10 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
152,600
تومان
30 روز
سرویس 50 کاربره

 • 50 کاربر همزمان
 • 2 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
212,550
تومان
30 روز
سرویس 50 کاربره

 • 50 کاربر همزمان
 • 10 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
207,100
تومان
30 روز
سرویس 80 کاربره

 • 80 کاربر همزمان
 • 2 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
291,030
تومان
30 روز
سرویس 80 کاربره

 • 80 کاربر همزمان
 • 10 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
243,070
تومان
30 روز
سرویس 100 کاربره

 • 100 کاربر همزمان
 • 2 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
337,900
تومان
30 روز
سرویس 100 کاربره

 • 100 کاربر همزمان
 • 10 ساعت در ماه
 • تا 3 ویدیو همزمان

خرید پکیج
گروه بیان نو این امکان را برای مدیران و مربیانی که مشغله کاری دارند و نمی توانند فرایند تعریف دوره ها در سامانه و بارگزاری محتواهای تولید شده را داشته باشند گروه خدمات آموزشی را راه اندازی کرده است که شرح خدمات کامل این گروه را می توانید از بخش "شرح خدمات آموزشی بیان نو" مطالعه فرمایید.

بیان نـــو
لطفا منتظر بمانید